PSO gecertificeerd derde trede, 30 + toekenning

Avabel Nederland is sinds april 2014 een gecertificeerde sociale onderneming. De PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Dit keurmerk is ontwikkeld door PSO Nederland in samenwerking met TNO.
PSO Nederland heeft criteria ontwikkeld waaraan bedrijven die gecertificeerd willen zijn moeten voldoen. Deze criteria zijn kwalitatief en kwalitatief van aard.
Er zijn 3 trede’s en 5 niveau’s. Om te beginnen is er de aspirant status als instap tot trede 3 met 30 plus toekenning als hoogste niveau met daar tussen de trede’s 1-2-3.

Om de derde te behalen moet minimaal 10% van de medewerkers duurzaam arbeidsbeperkt zijn. Onder medewerkers kunnen ook inleen krachten verstaan worden die elders een arbeidscontract hebben. De mate van begeleiding en ondersteuning op de eigen werkvloer is belangrijk voor de weging.

Wanneer u inkoopt bij Avabel en zelf een PSO certificering heeft of nastreeft kunt u uw inkoopwaarde bij ons mee laten tellen bij uw eigen certificering. Omdat Avabel Nederland erg hoog scoort telt van elke euro inkoop een fors percentage mee bij uw weging.

Een 30plus toekenning krijgen alleen die bedrijven die duurzaam werk bieden aan meer dan 30% medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wanneer er expliciet in de statuten van de onderneming vermeld staat dat louter het toeleiden naar werk het primaire doel van de organisatie is mag een tot aanbesteden verplichte organisatie afwijken van de aanbestedingswet en de opdracht rechtstreeks gunnen aan een 30plus organisatie.

Avabel streeft maximale maatschappelijke waarde naast een solide commercieel resultaat na en voldoet hiermee niet aan de 30plus criteria voor rechtstreeks aanbesteden.

Zie voor verdere informatie www.PSO-Nederland.nl