FSC certificaat

Het FSC® keurmerk

Avabel Nederland bv levert alleen gecertificeerd hout. Één van deze certificeringen is FSC, dit staat voor Forest Stewardship Council. De Forest Stewardship Council (FSC)® is een​​​​​​​ internationale en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het is opgericht door milieu- en mensenrechtenorganisaties, inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de houtsector in 1993. Het voornaamste doel van deze organisatie is verantwoord bosbeheer en daarmee de wereldbossen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare schade.

Onze glaslatten van hardhout zijn voorzien van een FSC®-keurmerk

Gezien de kwaliteiten van meranti hardhout, zal het materiaal niet snel verdwijnen van de beglazingsmarkt. Wij willen echter niet dat er voor ons product bossen op onverantwoorde wijze worden gekapt of dat de lokale bevolking en fauna schade ondervinden. Avabel Nederland BV stimuleert het gebruik van houten producten en koopt alleen in bij producenten die meewerken aan verantwoord bosbeheer. Al het hardhout dat wij inkopen voor onze glaslatten is voorzien van een keurmerk, waaronder het FSC keurmerk. De Forest Stewardship Council® is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert en hiervoor certificaten uitgeeft. Dankzij dit certificaat op het hardhout, bent u verzekerd van een verantwoorde keuze bij het inkopen van onze latten.

Een verantwoord geproduceerd eindproduct

Door het hele productieproces heen, van bos tot de uiteindelijke glaslatten, wordt het hardhout verwerkt door gecertificeerde bedrijven. De bosbeheerder, de houtzagerij, de schaverij en de leverancier van de uiteindelijke glaslat moet gecertificeerd zijn om zo een ononderbroken keten te vormen van grondstof tot het duurzame eindproduct. Dit kan dan weer gecontroleerd worden door onafhankelijke inspecteurs. Uiteindelijk komt het product in het schap met het logo van FSC® en dat geeft u als klant het signaal dat dit glaslatten zijn die afkomstig zijn van duurzaam bosgebruik en verantwoord verwerkt hardhout. Onze gecertificeerde modellen vindt u terug op:

Neem contact met ons op voor meer informatie

Voor de bovenstaande modellen glaslatten van hardhout is Avabel Nederland BV gecertificeerd onder FSC-certificaatnummer SKH-COC-000602

Wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door te bellen naar 026 – 319 32 22 of stuur een e-mail naar info@avabel.nl.

Het PEFC keurmerk

Alle glaslatten van Avabel Nederland bv die geen FSC certificaat hebben, zijn PEFC gecertificeerd. Dit is een andere belangrijke certificering die instaat voor verantwoord bosbeheer. Het​​​​​​​ ​​​​​​Programme for Endorement of Forest Certification Schemes (PEFC) is een
​​ mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwilllig, onafhankelijk, internationaal boscertificeringssysteem gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssytemen.

Ook deze certificering geeft zekerheid dat hout afkomstig is uit bossen waar verantwoord bosbeheer op toepassing. Belangrijkste verschil is dat PEFC dat doet vanuit een andere manier van organiseren dan FSC.
​​​​​​​

Wat is PEFC?

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout, houtproducten en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen. PEFC vereist dat tijdens het bosbeheer de sociale arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization) overal ter wereld worden nageleefd. Dat geldt ook als het ILO-verdrag niet is ondertekend door de lokale regering.

Verantwoord hout

Het doel van PEFC is wereldwijd te komen tot duurzaam bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de drie p’s: people, planet en profit. PEFC is het keurmerk met de breedst geaccepteerde milieustandaarden en een helder maar uitgebreid pakket van strikte eisen en criteria waaraan moet worden voldaan in de complete handelsketen: van bosbeheer tot eindproduct.

PEFC-gecertificeerde boseigenaren dienen in hun bosbeheerplan doelstellingen te hebben waarbij met ecologische, sociale en economische aspecten rekening wordt gehouden. Ze moeten ook duidelijk aangeven hoe ze deze doelstellingen willen gaan behalen. Als een boseigenaar PEFC-gecertificeerd is, volgt elk jaar opnieuw een controle door een onafhankelijke, certificerende instelling. Na deze uitgebreide controle met transparante verslaggeving, kan een certificaat geldig blijven.

Bedrijven in de gehele handelsketen kunnen het PEFC-keurmerk vermelden op hun producten. Deze bedrijven worden ook jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke, certificerende instelling.

En wat betekent dat voor u?

Uw afnemers vragen naar duurzaam hout of houtproducten. Zij moeten invulling geven aan beleidsbeslissingen over duurzaam inkopen. Producten voorzien van het PEFC-keurmerk met heldere, strikte, internationaal erkende certificeringsvoorschriften zijn de oplossing. Je kunt in één keer onomstotelijk antwoord geven op alle vragen. De PEFC claim op leveringsdocumenten en het PEFC logo op producten geven aan dat het product of project hout bevat uit PEFC-gecertificeerde bossen en vervolgens gemaakt is door PEFC-gecertificeerde bedrijven. Al deze boseigenaren en bedrijven voldoen aan de strenge eisen van het internationaal erkende keurmerk. Veel vragen en verzoeken tot uitleg zijn dankzij certificering in één keer beantwoord. Dit spaart tijd, zorgt direct voor de nodige helderheid en schept vertrouwen.

Onze PEFC-gecertificeerde modellen vindt u terug op de pagina Meranti Glaslatten

Voor deze modellen glaslatten van hardhout is Avabel Nederland BV gecertificeerd onder PEFC-certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5309.