Sociaal ondernemend

Avabel Nederland is een intrinsiek gemotiveerde sociale onderneming. Vanaf 1992 worden er arbeidsplaatsen beschikbaar gesteld aan jongens en meisjes die van het speciaal onderwijs afkomen. Zij worden begeleid door jobcoaches van Jobstap. Op deze wijze vinden zo’n 60 jonge medewerkers hun weg naar de arbeidsmarkt, een enkeling blijft hangen en werkt nog altijd voor ons bedrijf.

Wanneer in 2012 het bedrijf niet verkocht kan worden met behoud van werkgelegenheid stapt de oudste zoon van een van de eigenaren aan boord. Hij is op dat moment werkzaam als manager binnen de jeugdbescherming en ziet mogelijkheden om het bedrijf zich, juist door haar sociale karakter, verder te laten ontwikkelen.

Begin 2013 heeft Richard Duppen de eerste gesprekken met de gemeenten waar Avabel aan grenst. Zijn voorstel is om het tot dan uitbesteedde werk, zoals het schilderen van de glaslatten, zelf uit te gaan voeren met mensen die langdurig in de Bijstand zitten.
De gemeente Westervoort maakt Avabel Nederland onderdeel van een pilotgroep van diverse partijen. Met het uiteindelijk resultaat van de pilot, 9 medewerkers met dienstverband, laat Avabel Nederland zien dat het creëren van werk en maatschappelijke waarde prima samengaat.

PSO certificaat

Het succes

Het besluit wordt genomen om alle vrijkomende vacatures in te vullen met mensen die op de een of andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit beleid is heden ten dage nog altijd staand beleid. Door dit beleid hebben 28 van onze 40 medewerkers die eerder een afstand tot de arbeidsmarkt hadden inmiddels een vaste aanstelling bij ons.

Inclusief ondernemen kenmerkt Avabel Nederland in toenemende mate. Vanaf 2014 is Avabel Nederland een erkende sociale onderneming door de eerste PSO trede 3 toekenning die tot op de dag van vandaag geldend is.
Avabel Nederland krijgt in 2015 bezoek van Staatssecretaris Kleinsma die het bedrijf een voorbeeld onderneming noemt. Ook wordt Avabel Nederland opgenomen als voorbeeld in het 100.000 banen boek.

Omdat er meer en meer waardering ontstaat voor de manier waarop Avabel Nederland onderneemt groeit haar markt aandeel. Tussen 2014 en 2019 verdubbeld het bedrijf haar omzet. Dat het nastreven van ook economische waarde samen kan gaan inclusief ondernemen met laat Avabel hiermee zien.

Hiermee is de cirkel rond en kan Avabel Nederland in anno 2020 kan Avabel Nederland volmondig zeggen dat zij succesvol is in het bereiken van maatschappelijke als economische waarde. Dit is wat wij belangrijk vinden en ons onderscheid van de rest.

bekijk op Youtube: minister Kleinsma bezoekt Avabel i.v.m. invoering participatiewet