Bijna al het hout dat Avabel Nederland BV levert is PEFC gecertificeerd, tenzij er een ander keurmerk aan hangt. Hiermee kopen wij al onze houten glaslatten op een zo verantwoord mogelijke manier in en dragen zo een steentje bij aan duurzaam bosbeheer op die plekken waar het hout voor de glaslatten vandaan komt.

Wat is PEFC?

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout, houtproducten en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen. PEFC vereist dat tijdens het bosbeheer de sociale arbeidsnormen van de ILO (International Labour Organization) overal ter wereld worden nageleefd. Dat geldt ook als het ILO-verdrag niet is ondertekend door de lokale regering.

Verantwoord hout

Het doel van PEFC is wereldwijd te komen tot duurzaam bosbeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de drie p’s: people, planet en profit. PEFC is het keurmerk met de breedst geaccepteerde milieustandaarden en een helder maar uitgebreid pakket van strikte eisen en criteria waaraan moet worden voldaan in de complete handelsketen: van bosbeheer tot eindproduct.

PEFC-gecertificeerde boseigenaren dienen in hun bosbeheerplan doelstellingen te hebben waarbij met ecologische, sociale en economische aspecten rekening wordt gehouden. Ze moeten ook duidelijk aangeven hoe ze deze doelstellingen willen gaan behalen. Als een boseigenaar PEFC-gecertificeerd is, volgt elk jaar opnieuw een controle door een onafhankelijke, certificerende instelling. Na deze uitgebreide controle met transparante verslaggeving, kan een certificaat geldig blijven.

Bedrijven in de gehele handelsketen kunnen het PEFC-keurmerk vermelden op hun producten. Deze bedrijven worden ook jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke, certificerende instelling.

En wat betekent dat voor u?

Uw afnemers vragen naar duurzaam hout of houtproducten. Zij moeten invulling geven aan beleidsbeslissingen over duurzaam inkopen. Producten voorzien van het PEFC-keurmerk met heldere, strikte, internationaal erkende certificeringsvoorschriften zijn de oplossing. Je kunt in één keer onomstotelijk antwoord geven op alle vragen. De PEFC claim op leveringsdocumenten en het PEFC logo op producten geven aan dat het product of project hout bevat uit PEFC-gecertificeerde bossen en vervolgens gemaakt is door PEFC-gecertificeerde bedrijven. Al deze boseigenaren en bedrijven voldoen aan de strenge eisen van het internationaal erkende keurmerk. Veel vragen en verzoeken tot uitleg zijn dankzij certificering in één keer beantwoord. Dit spaart tijd, zorgt direct voor de nodige helderheid en schept vertrouwen.

Onze PEFC-gecertificeerde modellen vindt u terug op de pagina Meranti Glaslatten

Voor deze modellen glaslatten van hardhout is Avabel Nederland BV gecertificeerd onder PEFC-certificaatnummer SKH-PEFC-COC-5309. Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op door te bellen naar 026 – 319 32 22 of te mailen naar info@avabel.nl.