PSO: het sociale hart van Avabel - AVABEL Nederland bv

Het sociale hart van Avabel

PSO Nederland heeft vrijdag 28 maart Avabel 2016 een audit afgenomen. Avabel is ingedeeld in de hoogste trede.

Voor u als klant betekent dit dat u weet dat u zaken doet met een onderneming die erkend maatschappelijk verantwoord werkt, oog heeft voor haar omgeving en op de toekomst voorbereid is.

Wat betekent de PSO certificering:

Voor Avabel betekent de PSO certificering dat onze kernwaarden toekomst bestendig zijn. Avabel is reeds 20 jaar werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de PSO maakt dit inzichtelijk en waardevol voor onze klanten.

Met het Prestatieladder Sociaal Ondernemen certificaat maakt Avabel zichtbaar wat onze bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding kunt het bedrag waarvoor u Avabel inkoopt mee tellen als indirecte social return.

pso-trede-3-2016

Wat betekent de PSO certificering voor u als klant:

Doordat Avabel hoog scoort op de prestatieladder sociaal ondernemen, 43,6 %, kunt u als inkopend bedrijf van elke euro die u bij ons inkoopt 43,6 ct meetellen als indirecte social return. Op dit moment is het nog afhankelijk van de aanbesteding of uw bedrijf daarvoor zelf ook PSO gecertificeerd moet zijn.

Bent u als bedrijf al PSO gecertificeerd dan kunt u het bedrag waarvoor u bij ons inkoopt x 0.43,6 % meetellen als indirecte sociale bijdrage. Uw eigen score wordt daarmee bij elke inkoop hoger waarmee u voor uw klanten weer een extra aantrekkelijke samenwerkingspartner kunt zijn. Doordat u score groeit, groeit de aantrekkelijkheid van uw bedrijf met elke aankoop.

Wat heeft een PSO certificering voor waarde naar de toekomst ?

Avabel staat midden in de maatschappij, wij werken in en leven in de wereld van vandaag en de wereld van morgen. Avabel is overtuigd dat de wereld van morgen een wereld is waarin we samen waarde creëren. Waarde creëren door een sociale betrouwbare partner voor u als klant of afnemer te zijn maar ook waarde te creëren door als familie bedrijf waarde te creëren in en met onze directe omgeving.

Sociaal ondernemen is voor Avabel heel vanzelfsprekend. Om dit zichtbaar te maken, is Avabel PSO gecertificeerd. PSO staar voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en de trede op de ladder geeft aan in welke mate een bedrijf “maatschappelijk verantwoord onderneemt”. Avabel komt tot de hoogste trede en dit is een direct voordeel voor klanten die zelf PSO gecertificeerd zijn of dit ambiëren. Zij kunnen dan de waarde van hun inkoop meetellen voor hun eigen (her)certificering of om te voldoen aan de SROI-verplichting (Social Return On Investment).

samenwerking

Zo creëert Avabel een bijzondere klantwaarde. Avabel voldoet ruimschoots aan de Banenafspraak, die voorschrijft dat bedrijven jaarlijks banen beschikbaar moeten stellen voor mensen die vanwege een beperking zelf niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 en de mogelijke uitrol van de Quotumwet is er steeds meer belangstelling voor deze manier van (inclusief) ondernemen. Avabel verwacht dat het belang van sociaal ondernemen alleen maar toeneemt. Wij gebruiken onze jarenlange ervaring als inclusieve onderneming graag om onze klanten op dit gebied verder te helpen. Avabel beschikt over een onafhankelijke PSO adviseur en vinden het fantastisch om met andere PSO gecertificeerde bedrijven zaken te doen en tegelijk de wereld om ons heen een beetje mooier te maken.